💯 چسب دوقلو فولاد هِل کامیون رو بلند کرد 😳😳 و رکورد جهانی زده و ایران را به رتبه اول قوی‌ترین دوقلو در جهان وارد کرد💪💪 🔶 این دوقلو،های تک بوده و دیگر کشورها و کارخانجات قادر به تولید حتی نصف آن قدرت نیستن و مهمتر اینکه قیمت این دوقلو از 28 هزار تومن برای مصرف کننده در باتری کلاس شروع می شود و این کامیون هم با سری باتری کلاس چسبانده شده و نه لوکس کلاس و هذا من فضل ربی👌👌